Diputación de Alicante

XV JORNADA
PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

XV JORNADA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

XV Jornada
per la Igualtat
de Gènere

XV Jornada per la Igualtat de Gènere

ÀREA D'IGUALTAT

Avd. Federico Soto, 4.
Entresuelo. 03001 Alacant
965 98 02 47
igualdad@diputacionalicante.es
www.diputacionalicante.es

SECRETARIA TÈCNICA

620 806 518
secretariatecnica@jornadasdeigualdad.com

LLOC DE REALITZACIÓ

ADDA
(Auditori de la Diputació d’Alacant)

ORGANITZA
COL·LABORA
SECRETARIA TÈCNICA

620 806 518