Diputación de Alicante

XV JORNADA
PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

XV JORNADA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

XV Jornada
per la Igualtat
de Gènere

XV Jornada per la Igualtat de Gènere

Un any més la Diputació d’Alacant posa en marxa la Jornada per la Igualtat de Gènere que, en aquesta ocasió, ja va per la seua quinzena edició i que, com sempre, tornarà a la seu de l’Auditori de la Diputació d’Alacant, ADDA, el pròxim dia 19 de setembre.

Una edició marcada per la reflexió, els avanços i les metes que ens queden per complir en el desenvolupament i la implementació de les polítiques d’igualtat de gènere i en la consecució d’una societat més igualitària, tolerant i respectuosa. Abordarem aspectes relacionats amb el qüestionament dels models tradicionals de masculinitat i feminitat i la necessària desconstrucció d’aquests per a avançar en la construcció de models relacionals realment igualitaris, dels feminismes i dels reptes i avanços de les polítiques d’igualtat per aconseguir una vertadera transformació social i de la sororitat, tan necessària per a continuar avançant en l’efectivitat dels drets de les dones.

Una reflexió conjunta que esperem que puga servir com a inspiració i orientació a les persones que tenen la labor, complexa i necessària, d’implementar accions en pro de la igualtat de gènere dins de les administracions públiques i de presa de consciència en general, perquè dones i homes puguem anar de la mà transformant i creant una nova senda que trenque amb les barreres sustentades pels rols i estereotips de gènere tradicionals.

Us esperem!!

ORGANITZA
COL·LABORA
SECRETARIA TÈCNICA

620 806 518